Jak przedłużyć korzystne efekty rehabilitacji oddechowej u c

Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie chorób wewnętrznych, choroby wieku starszego, choroby zakaźne, układu oddechowego, diabetologia, alergie.
Asystentka

Jak przedłużyć korzystne efekty rehabilitacji oddechowej u c

Post autor: Asystentka »

Jak przedłużyć korzystne efekty rehabilitacji oddechowej u chorych na POChP?
Opracował: dr n. med. Filip Mejza

Rehabilitacja jest jedną ze skuteczniejszych metod leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Zmniejsza nasilenie duszności, poprawia tolerancję wysiłku i wydolność wysiłkową, jakość życia oraz zdolność chorego do radzenia sobie z codziennymi obowiązkami. Niestety, efekty rehabilitacji zanikają wraz z upływem czasu. Autorzy omawianego badania postanowili ocenić w badaniu z randomizacją, czy u chorych na POChP kontynuowanie programu rehabilitacji w domu wydłuży utrzymywanie się korzystnego wpływu rehabilitacji oddechowej.

Do badania kwalifikowano pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem POChP z nasileniem obturacji co najmniej 2 w skali GOLD (GOLD 2–4), w stabilnym stanie klinicznym.

U wszystkich chorych zastosowano 8-tygodniowy, ambulatoryjny program rehabilitacji oddechowej. Obejmował on 3 sesje w tygodniu, trwające po 2 godziny. Składał się z ćwiczeń wysiłkowych (cykloergometr i ćwiczenia siłowe kończyn górnych) oraz fizjoterapii i sesji edukacyjnych.

Po zakończeniu programu chorych losowo przydzielono do grupy, w której stosowano program kontynuowania ćwiczeń w domu albo do grupy kontrolnej. Chorych obserwowano przez 3 lata.

W obu grupach po zakończeniu rehabilitacji chorym zalecano kontynuowanie ćwiczeń co najmniej 3 razy w tygodniu w domu. W grupie interwencyjnej dodatkowo stosowano:

pomoc w rozpoczęciu ćwiczeń w domu (chorzy zakupili obciążenia do ćwiczeń siłowych we własnym zakresie, natomiast rower treningowy otrzymali w ramach badania)
co tydzień kontrolowano chorych, zadając standardowe pytania dotyczące objawów, stosowania leków zgodnie z zaleceniami i kontynuowania ćwiczeń. Kontrola naprzemiennie była telefoniczna, albo w poradni. W czasie kontroli w poradni przeprowadzano ponadto sesję treningową podobną do tej stosowanej przez chorego w domu, jeżeli wysiłek był dobrze tolerowany zwiększano choremu obciążenie treningowe.

W grupie kontrolnej stosowano standardowe wizyty kontrolne.

Do badania włączono 143 chorych, z których 138 ukończyło program rehabilitacji i zostało losowo przydzielonych do grup. Program rehabilitacji zgodnie z oczekiwaniami doprowadził do znamiennej statystycznie i istotnej klinicznie poprawy wydolności wysiłkowej (dystans 6-minutowego marszu), zmniejszenia wskaźnika BODE i poprawy jakości życia.

Odsetek chorych, którzy nie ukończyli badania był podobny w obu grupach. W grupie interwencyjnej, w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono:

znamiennie większy odsetek osób regularnie kontynuujących ćwiczenia (66% vs 17%)
znamiennie większe wartości wskaźnika BODE po 2 latach, ale nie po 1 roku
znamiennie dłuższy dystans 6-minutowego marszu po roku i po 2 latach od zakończenia rehabilitacji. Po 3 latach różnica była nieistotna statystycznie
brak znamiennych różnic w jakości życia oraz nasileniu duszności.

Badanie to wykazało, że program kontynuowania ćwiczeń w domu pozwala na utrzymanie korzyści z programu rehabilitacji co najmniej przez 2 lata. Jednak do uzyskania takiego wyniku konieczne jest intensywne wsparcie udzielane chorym.
źródło: mp.pl
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post