Zmienią kompetencje konsultantów krajowych

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Zmienią kompetencje konsultantów krajowych

Post autor: Asystentka »

Zmienią kompetencje konsultantów krajowych. Kto? Między innymi pracownicy MON i MSWiA
Minister zdrowia powołał zespół, który ma cztery miesiące na przygotowanie propozycji zmian w przepisach dotyczących konsultantów krajowych. "Menedżer Zdrowia" spytał konsultantów krajowych, co sądzą o powołaniu tej grupy i co chcieliby ewentualnie zmienić, a rzeczniczkę resortu o powody tej decyzji i o to, jakie przepisy wymagają modyfikacji.
Zadaniem zespołu jest dokonanie analizy i opracowanie propozycji zmian przepisów dotyczących konsultantów w ochronie zdrowia. Zespół będzie rozwiązany w dniu, w którym przedstawi ministrowi zdrowia efekty swoich działań. Zastępcą przewodniczącego jest Katarzyna Chmielewska, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, a w skład zespołu wchodzą także:
- płk dr n. med. Stefan Antosiewicz, przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej,
- Andrzej Szyrwiński przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Ewa Mołczan przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Anna Stasiak przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,
- przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
- przedstawiciel Departmentu Budżetu, Finansów i Inwestycji wMinisterstwie Zdrowia,
- przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia,
- przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
- przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,
- przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
- przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

Co o powołaniu zespołu sądzą konsultanci krajowi, jak decyzję ministra tłumaczy rzeczniczka resortu i czy wiadomo, które przepisy zostaną zmienione? Przedstawiamy wypowiedzi.

Profesor Tomasz Grodzki, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej:
- Trochę to dziwne, że do przygotowania propozycji zmian przepisów dotyczących konsultantów, opracowanych jako dokument wewnętrzny w obrębie resortu, powołuje się specjalny zespół. Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele pionu wojska i policji. Nie znam pragmatyki pracy w ministerstwie, ale nie sądzę, żeby do przygotowania każdego projektu, stanowiska, rozporządzenia czy ustawy trzeba było powoływać każdorazowo zespół. Toż to normalna praca resortu!

Konsultanci krajowi i wojewódzcy wielokrotnie zwracali uwagę na problemy w wykonywaniu swojej pracy.: począwszy ich formalnego umocowania, przez kontrolowanie jednostek i zakresu tych kontroli, po poziom wynagrodzenia za trudną i odpowiedzialną pracę. Ostatnio minister Radziwiłł usłyszał od konsultantów krajowych dużych dyscyplin (interna, chirurgia i tak dalej), że obciąża się ich dodatkowo koniecznością formalnego przeglądania wszystkich aplikacji kandydatów do egzaminu specjalizacyjnego (choć do tej pory robiły to CMKP i CEM, a konsultant wypowiadał się jedynie w wypadku wątpliwości merytorycznych). Jeśli analiza 300-400 tomów akt ma nie być fikcją, należy to zorganizować inaczej. To tylko jeden z przykładów absurdów. Inne bolączki pracy konsultantów to brak ich formalnego umocowania do kontrolowania jednostek i zakresu tych kontroli, a także chociażby poziom wynagrodzenia. Zatem jeśli efektem pracy tego zespołu ma być usprawnienie pracy konsultantów i pełniejsze ich umocowanie w systemie, to dobrze. Dobrze, pod warunkiem że nasze postulaty choć w części zostaną uwzględnione w jego pracach.

Profesor Zbigniew Gaciong, konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii:
- Należy zadać sobie pytanie, czy w ogóle powoływanie konsultanta krajowego jest konieczne. Oczywiście, resort powinien korzystać z opinii eksperckich, ale być możne słuszne byłoby powoływanie grup roboczych lub pytanie o konkretne sprawy wybranych profesorów. Niewykluczone, że o tym będą rozmawiać członkowie zespołu.

Być może zmiany będą dotyczyć tego, że konsultant krajowy nie ma jakiejkolwiek możliwości wpływania na konsultantów wojewódzkich. Być może zmieniony zostanie zakres kompetencji i konsultanci krajowi będą mogli kontrolować jednostki. Członkowie zespołu mogą również się zastanawiać, czy nie zmienić sposobu powoływania konsultanta krajowego. Obecnie minister może wybrać jednego z trzech kandydatów zaproponowanych przez towarzystwo naukowe. To powoduje, że minister jest zakładnikiem towarzystw.

Profesor Ewa Helwich, krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii:
- Jestem zaskoczona. Minister Radziwiłł nie poinformował konsultantów krajowych o zamiarze powołania takiego zespołu. Jako "nieuleczalna optymistka" mam nadzieję, że zespół będzie chciał współpracować z konsultantami i zapyta nas, co my na ten temat mamy do powiedzenia. Urzędnicy różnych resortów zmieniają się dość często, a konsultanci krajowi sprawują swoją funkcję przez długi czasu. Mam nadzieję, że nasze unikalne doświadczenie w dziedzinie poszczególnych specjalności medycznych zostanie uznane za coś cennego i godnego spożytkowania. Ciągle uważam, że eksperci są potrzebni wszędzie, ale szczególnie w obszarach tak wrażliwych, jak ludzkie zdrowie i życie
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post