Kto może otrzymać rentę socjalną? Ile można dorobić?

Porady ZUS, Prawo Medyczne, Ubezpieczenia. Informacje dla seniorów
admin. med.

Kto może otrzymać rentę socjalną? Ile można dorobić?

Post autor: admin. med. »

Podstawowym kryterium otrzymania świadczenia jest całkowita niezdolność do jakiejkolwiek pracy. Ważny jest też czas powstania niepełnosprawności.

Prawo do renty socjalnej mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niepełnosprawności, która powstała przed ukończeniem 18. r.ż. życia lub w trakcie nauki (przed 25 r.ż.).

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Renta socjalna może być przyznana na stałe lub na określony czas.

O przyznaniu renty socjalnej decydują: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie komisji lekarskiej o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej, orzeczenie lekarza orzecznika wydane przed 1 października 2003 r. uprawniające do renty socjalnej.

Jeśli ktoś dostaje rentę z zagranicy, otrzymuje emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę inwalidzką, zasiłek/świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, wówczas takiej osobie renta socjalna nie przysługuje.

Wniosek o rentę socjalną może zgłosić nie tylko sam zainteresowany, ale także faktyczny opiekun osoby całkowicie niezdolnej do pracy lub kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Wysokość renty socjalnej wynosi 84 proc. najniższej emerytury, czyli obecnie 739,58 zł brutto. Osoby na rencie socjalnej mogą dorobić do 70 proc. średniej krajowej - gdy dorobią więcej, tracą rentę. Od 1 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.70 proc. średniej pensji to 2726,8 zł.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post