Izba Lekarska kontra Rzecznik Praw Pacjenta

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
admin. med.

Izba Lekarska kontra Rzecznik Praw Pacjenta

Post autor: admin. med. »

Z prośbą o dokonanie głębokiej analizy funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Pacjenta zwrócił się wczoraj prezes samorządu lekarskiego Maciej Hamankiewicz do premier Beaty Szydło. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej obecnie rola Rzecznika ogranicza się wyłącznie do oskarżania lekarzy.

Rzecznik Praw Pacjenta, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, powinien mieć na celu ochronę praw pacjentów, natomiast jego działanie w praktyce sprowadza się do oskarżania lekarzy – napisał Maciej Hamankiewicz w wystąpieniu do premier Beaty Szydło. List trafił też do wiadomości ministra Konstantego Radziwiłła i Barbary Kozłowskiej.

W środkach masowego przekazu co jakiś czas pojawiają się doniesienia o zarzutach formułowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta wobec lekarzy, bez podawania argumentów i dowodów w sprawie, podważających kompetencje i etykę zawodową lekarzy – czytamy w uzasadnieniu. NIL chce takiej zmiany przepisów ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta, która dawałaby lekarzom możliwość domagania się od RPP sprostowania jego medialnych wypowiedzi.

Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpływają także coraz częściej informacje od podmiotów wykonujących działalność leczniczą o kierowaniu wobec nich zaleceń, które nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa – pisze prezes NIL.

Samorząd lekarski wskazuje także na problem zgłaszania przez Rzecznika faktu naruszeń praw pacjenta do NFZ i wojewody, nie czekając na odniesienie się do zarzutu przez zainteresowany szpital czy przychodnię.

W imieniu samorządu lekarskiego, zwracam się do Pani Premier z wnioskiem o podjęcie stosownych działań mających na celu zmianę dotychczasowej praktyki w działalności aktualnego Rzecznika oraz zmianę przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie dotyczącym działania Rzecznika, w celu zagwarantowania wszystkim podmiotom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych możliwości czynnego udziału i obrony swoich praw w postępowaniach prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz zwiększenia odpowiedzialności Rzecznika za podejmowane działania – pisze Maciej Hamankiewicz.

Rzecznikowi Praw Pacjenta i samorządowi lekarskiemu nie od dziś jest nie po drodze. Znana jest polemika pomiędzy nimi na temat dostępu do dokumentacji medycznej, gdzie jedna i druga strona interpretowała przepisy zupełnie inaczej. Rzecznik Praw Pacjenta naraził się także lekarzom propozycją powiązania rezydentury finansowanej z budżetu z koniecznością odpracowania przez lekarza kilku lat w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce. Relacji miedzy RPP a samorządem nie poprawiło także pismo skierowane kilka tygodni temu przez Barbarę Kozłowską do NIL z prośbą o wskazanie barier biurokratycznych, które przeszkadzają lekarzom w opiece nad pacjentami. Chodziło o kwestie, których załatwienia środowisko lekarskie domaga się od lat.

Źródło: NIL
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post