Strona 1 z 1

Zez.Przyczyny,leczenie

: 14 sie 2016, o 15:52
autor: admin. med.
Schorzenie to jest przede wszystkim problemem postępującego niedowidzenia oka zezującego. Nieleczone niedowidzenie pogłębia się z wiekiem i prowadzi nieuchronnie do słabej ostrości widzenia oka zezującego. Leczenie niedowidzenia oka w wieku dorosłym jest niemożliwe.
Należy pamiętać, że:
Zez nie jest jedynie problemem estetycznym!

Zez jest przede wszystkim problemem postępującego niedowidzenia oka zezującego. Nieleczone niedowidzenie pogłębia się z wiekiem i prowadzi nieuchronnie do słabej ostrości widzenia oka zezującego. Leczenie niedowidzenia oka w wieku dorosłym jest niemożliwe.
Typy zeza

W zależności od kierunku ustawienia gałki ocznej wyróżnia się:

zez zbieżny - zbaczanie oka do wewnątrz - esotropia
zez rozbieżny - zbaczanie oka na zewnątrz - exotropia
zez ku górze - hypertopia
zez ku dołowi - hypotropia

Przyczyny choroby

Występowanie zeza może pojawić się zaraz po urodzeniu lub w późniejszym wieku, czasem ujawnia się nagle po przebyciu np. infekcji, urazu głowy, po przebyciu choroby zakaźnej, stresu.

Przyczyny zeza mogą być wady wzroku takie jak:

nadwzroczność
różnowzroczność
astygmatyzm

Leczenie zeza

Polega na wyrównaniu wady wzroku, zaleca się dobór odpowiednich okularów, już w 1-2 roku życia.
Leczenie niedowidzenia (zasłanianie oka lepiej widzącego)

Należy przeprowadzić natychmiast po wykryciu niedowidzenia oka, tj. w 1-2 roku życia, zdecydowanie w wieku przedszkolnym; leczenie niedowidzenia w wieku szkolnym i później jest mniej efektywne.
Ćwiczenia ortoptyczne

W celu wyrobienia prawidłowego obuocznego widzenia, mogą być przeprowadzane za pomocą synoptoforu.
Leczenie chirurgiczne

Zajmuje bardzo ważną pozycję w leczeniu zeza; zazwyczaj zabieg chirurgiczny przeprowadza się po wyleczeniu niedowidzenia. Ułatwia on i przyspiesza wytworzenia prawidłowego widzenia. Leczenie chirurgiczne powinno być zakończone przed 5 rokiem życia, aby prawidłowe widzenie obuoczne mogło ustalić się jeszcze w trakcie fizjologicznego rozwoju.

Wskazania do operacji powyżej 5 roku życią są bardziej wskazaniami estetycznymi. Wiele osób decydujących się na zabieg skorygowania ustawienia gałek ocznych nie uzyskuje poprawy widzenia.

Technika zabiegu polega na osłabieniu mięśni zbyt mocno działających przez przesunięcie przyczepu mięśnia ku tyłowi gałki ocznej lub na wzmocnieniu mięśni działających słabo, przez skrócenie mięśnia i ewentualne przesunięcie przyczepu ku przodowi gałki. Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, trwa około 30 minut a efekty operacji widoczne są już na drugi dzień po zabiegu.

Kontrola pozabiegowa w dniu następnym jest wymagana.
Należy pamiętać, że:

Podejrzenie istnienia zeza wymaga badania okulistycznego niezwłocznie po jego wystąpieniu. U niemowlęcia badanie takie należy przeprowadzić już w pierwszym roku życia.

Powinno ono obejmować:

oglądanie dna oka
zbadanie wady wzroku po porażeniu akomodacji