Strona 1 z 1

Powikłania nadciśnienia tętniczego Pod redakcją Macieja Bana

: 11 wrz 2016, o 06:50
autor: admin. med.
Powikłania nadciśnienia tętniczego – poradnik dla lekarzy rodzinnych
Pod redakcją Macieja Banacha, Michała Nowickiego, Aleksandra Gocha i Jacka Rysza
Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych, z jakim ma do czynienia lekarz podstawowej opieki. Niestety, od lat skuteczność leczenia nadciśnienia pozostaje na niskim poziomie. Przyczyny tego zjawiska są złożone i zależne nie tylko od lekarza. Tymczasem niewłaściwie leczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do szybkiego rozwoju miażdżycy i dysfunkcji mięśnia lewej komory, a zmiany te są nieodwracalne. W pierwszej książce z serii „Poradnik dla lekarzy rodzinnych” zdecydowaliśmy się wykorzystać nasze doświadczenia i przybliżyć problem powikłań nadciśnienia tętniczego. Tym samym chcemy zwrócić uwagę lekarzy na potrzebę skutecznego leczenia nadciśnienia, znajomości aktualnych wytycznych i schematów postępowania terapeutycznego. Żywimy nadzieję, że niniejsza pozycja zmieni świadomość wielu lekarzy i przyczyni się do zwiększenia skuteczności leczenia hipotensyjnego.