Strona 1 z 1

Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkol

: 6 maja 2017, o 11:40
autor: Asystentka
Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole
Poradnik dla rodziców i nauczycieli
Na podstawie doświadczeń zdobytych podczas kilkunastoletniej pracy terapeutycznej z dziećmi z zespołem Aspergera, ich rodzicami i nauczycielami oraz dzięki warsztatom prowadzonym w szkołach autorki poradnika opracowały zbiór sposobów radzenia sobie z trudnościami, które towarzyszą objawom zespołu Aspergera w domu i szkole.