Strona 1 z 1

Nie można zrzec się urlopu, nawet tuż przed emeryturą

: 23 mar 2016, o 09:24
autor: admin. med.
Pracownik nie może odmówić pójścia na urlop i zażądać wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, nawet gdy w niedługim czasie kończy pracę i przechodzi na emeryturę - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Pracodawca ma pełne prawo do wyegzekwowania wykorzystania zaległego bądź bieżącego urlopu przed zakończeniem umowy o pracę. Urlop jest ważnym prawem pracownika i zgodnie z kodeksem pracy nie może się on tego prawa zrzec.

Ponadto firma nie chce ponosić dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Dopiero rozwiązanie stosunku pracy bez wykorzystania urlopu upoważnia pracownika do otrzymania rekompensaty finansowej.