Strona 1 z 1

Można połączyć emeryturę i rentę wypadkową

: 11 kwie 2016, o 09:52
autor: admin. med.
Renta wypadkowa wywodzi się z innego rodzaju ubezpieczenia niż zwykła i można ją łączyć z emeryturą, ale nie wolno osiągać dodatkowych przychodów - donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Nawet osoba dorabiająca do emerytury, która uległa w pracy wypadkowi, może się ubiegać z tego tytułu o rentę, także wtedy, gdy osiągnęła już powszechny wiek emerytalny. Co więcej - jeśli zrezygnuje z pracy, ma prawo pobierać jedno pełne świadczenie i połowę drugiego - informuje DGP.

Osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wpadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się, zależnie od jej wyboru, rentę wypadkową powiększoną o połowę emerytury albo emeryturę powiększoną o połowę renty wypadkowej.

Ta reguła nie ma jednak zastosowania wówczas, gdy osoba uprawniona osiąga jakikolwiek przychód (bez względu na jego wysokość oraz niezależnie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego). W takiej sytuacji można pobierać tylko jedno wybrane świadczenie.

Wypadkową rentę z tytułu niezdolności do pracy może uzyskać wyłącznie ten emeryt, który w momencie wypadku przy pracy (lub powstania narażenia na chorobę zawodową) podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu. Ponadto przyznanie tego świadczenia możliwe jest tylko wtedy, gdy lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS wyda orzeczenie stwierdzające, że ubezpieczony stał się niezdolny do pracy oraz że ta niezdolność powstała w związku z tym wypadkiem lub chorobą zawodową.

Więcej: gazetaprawna.pl