Strona 1 z 1

Współczesne leczenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego

: 14 maja 2016, o 09:30
autor: admin. med.
Współczesne leczenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego w Holandii
mówienie artykułu: Prospective nationwide outcome audit of surgery for suspected acute appendicitis
L. Westin i wsp.
Br. J. Surg., 2016; 103: 144–151

Opracował dr n. med. Andrzej L. Komorowski

Skróty: OZWR – ostre zapalenie wyrostka robaczkowego; MR – obrazowanie techniką rezonansu magnetycznego; TK – tomografia komputerowa; USG – ultrasonografia; ZMO – zakażenie miejsca operowanego

Metody: badanie obserwacyjne

Populacja: 1378 dorosłych chorych (49,7% mężczyźni, mediana wieku 39 lat) operowanych w Holandii z powodu OZWR sposobem laparoskopowym lub klasycznym w ciągu 2 miesięcy trwania badania

Kryteria wykluczenia: m.in. OZWR u dzieci