Strona 1 z 1

Już koniec ze standardów w opiece okołoporodowej

: 14 gru 2016, o 08:46
autor: Asystentka
MZ rezygnuje ze standardów w opiece okołoporodowej? a Jeszcze na dobre się nie rozpoczęły!

Za dwa lata przestaną obowiązywać medyczne standardy łagodzenia bólu porodowego, opieki okołoporodowej oraz opieki nad kobietą w ciąży powikłanej, które do tej pory określał resort zdrowia. Ministerstwo chce, by opisem procedur zajmowały się towarzystwa naukowe.

Zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, Minister Zdrowia nie będzie już określał standardów opieki okołoporodowej. Resort uważa, że tworzeniem szczegółowego opisu procedur medycznych powinny się zajmować towarzystwa naukowe.

Fundacja Rodzić po Ludzku nie kryje oburzenia

- Jesteśmy oburzone i czujemy się oszukane – podkreślają przedstawicielki Fundacji Rodzić po Ludzku. Minister Zdrowia okazał się Ministrem Lekarzy, który interesy tej grupy zawodowej przedkłada nad dobro pacjenta – twierdzą i zapowiadają, że „nie oddadzą standardów bez walki”.

Zdaniem Fundacji, nowelizacja likwiduje wypracowane w ciągu ostatnich lat przez zespół ekspercki standardy medyczne dotyczące porodu fizjologicznego, a także standardy dotyczące łagodzenia bólu w trakcie porodu, postępowania w ciąży powikłanej, określonych patologiach i niepowodzeniach położniczych.

To efekt poprawek, które do projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej trafiły na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej. Jak twierdzi Fundacja Rodzić po Ludzku, nie były one konsultowane z żadnym środowiskiem zaangażowanym w opiekę okołoporodową, a co więcej – zostały wprowadzone do ustawy już po konsultacjach społecznych. - Ministerstwo Zdrowia zataiło informacje o zmianach w ustawie przed zespołem ekspertów, w skład którego wchodzili Krajowi Konsultanci do spraw ginekologii i położnictwa, perinatologii, neonatologii, pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, epidemiolodzy, prawnicy i przedstawiciele organizacji pozarządowych – czytamy w oświadczeniu Fundacji.

Co zataiło Ministerstwo Zdrowia?

Rzecz idzie o Art. 22 ust.5 ustawy o działalności leczniczej, który przed zmianami brzmiał: "Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakość świadczeń zdrowotnych”. W zmienionym zapisie zastąpiono „standardy postępowania medycznego” „standardami organizacyjnymi opieki zdrowotnej”. Standardy w niezmienionej wersji będą obowiązywały co najwyżej do 31 grudnia 2018 roku.

Przypomnijmy, że prace nad standardami opieki okołoporodowej rozpoczęły w 2007 roku, kiedy ministrem zdrowia był prof. Zbigniew Religa. Celem powołanego wtedy zespołu ekspertów było ograniczenie nadmiernej medykalizacji porodu fizjologicznego, przestrzeganie praw pacjenta, stosowanie zasad trójstopniowej opieki perinatalnej i zwiększenie satysfakcji pacjentek z opieki okołoporodowej. To wszystko w zgodzie z wytycznymi WHO, zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych i dostosowane do systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Co ta zmiana oznacza dla kobiet?

Chodzenie, swoboda przyjmowania wygodnych pozycji, możliwość korzystania z wanny lub prysznica, intymna sala do porodu, wybór sposobu parcia, możliwość picia w trakcie porodu, nieprzerwany kontakt matki z dzieckiem po porodzie, wsparcie w laktacji będą zależały od decyzji konkretnego lekarza w konkretnym szpitalu. Likwidacja Standardu pozbawi kobiety możliwości wniesienia skargi, ponieważ nie będą miały do czego się odwołać. Jakość opieki, jaką otrzyma rodząca, będzie zależna od decyzji ordynatora lub lekarza, zwyczajów i rutyn panujących w danej placówce. Tego wszystkiego obawia się Fundacja Rodzić po Ludzku.

- To wszystko cofa nas do ponurych lat opresyjnego położnictwa drugiej połowy XX. wieku, pełnego przemocy, odhumanizowanej opieki i korupcji. To również przekreśla lata pracy nad poprawą warunków rodzenia zarówno naszej organizacji, jak i wielu innych środowisk, w tym także działań samego Ministerstwa Zdrowia i Departamentu Matki i Dziecka – twierdzi Fundacja i podkreśla, że wzięcie pod uwagę tylko głosu Naczelnej Rady Lekarskiej pokazuje, że Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł jest ministrem lekarzy, który interesy swojej grupy zawodowej przekłada nad dobro pacjentów.

Co na to samorząd lekarski?