Strona 1 z 1

Centrum Onkologii w Gliwicach uruchamia nowy akcelerator do

: 20 maja 2017, o 06:54
autor: Asystentka
Centrum Onkologii w Gliwicach uruchamia nowy akcelerator do szybkiej i precyzyjnej radiochirurgii i radioterapii
Radioterapia może poprawić przeżycie we wczesnym raku trzustki, ale dawka musi być wystarczająco wysoka, aby była efektywna.
Z nowego badania wynika, że im wyższa dawka chemio-radioterapii tym większą korzyść odnosi chory. Przykładowo, przeżycie całkowite pacjentów, którzy otrzymywali najniższą dawkę (mniej niż 45 Gy) wynosiło 13 miesięcy, podczas gdy dawka równa i większa 55 Gy podwajała długość życia do 28 miesięcy. Nowe odkrycia zostały zaprezentowane podczas ESTRO 2017.

Zdaniem włoskich badaczy poprzednie badania nie wykazywały korzyści z leczenia radioterapią raka trzustki, sugerując, że guz w jakichś sposób pozostaje oporny na napromienianie, ale ostatnie badanie pokazuje, że sytuacja nie jest jednoznaczna. Ich zdaniem, nowe odkrycia sugerują, że większa dawka radioterapii wydłuża przeżycie a guz nie jest oporny na napromienianie, ale musi zostać potraktowany adekwatną dawką.

Wieloośrodkowa, retrospektywna analiza objęła 514 chorych z wczesnym rakiem trzustki (T1-3, NO-1, M), którzy zostali poddani resekcji chirurgicznej z negatywnymi marginesami (R0-1) i otrzymali radioterapię jako część schematu leczenia. Pacjenci zostali podzieleni na 4 grupy w zależności od dawki radioterapii ( mniej niż 45 GY, dawka równa 45 Gy i mniejsza niż 50 Gy, dawka równa lub większa 50 Gy i mniejsza 55 Gy oraz dawka równa i większa 55 Gy. Dodatkowo 141 chorych otrzymywało chemioterapię adjuwantową. Gorsze przeżycie było związane m.in. ze stężeniem Ca19,9, wyższym stopniem zaawansowania raka, resekcją R1 i przerzutami do węzłów chłonnych. Wyższe dawki chemio-radioterapii były istotnie związane z lepszym przeżyciem całkowitym. Mediana w grupie I wyniosła 12 miesięcy, w grupie II 21 miesięcy, w grupie III – 22 miesiące i w grupie 4 – 28 miesięcy. Wielowymiarowa analiza potwierdziła znaczenie wpływu wyższej dawki radioterapii.

źródło: termedia.pl