Strona 1 z 1

Nocne dyżury aptek bez ekwiwalentu naruszają normy państwa prawa

: 23 mar 2016, o 09:02
autor: admin. med.
Średni koszt dyżuru apteki w godzinach nocnych i święta wynosi 350 - 400 złotych i jest pokrywany całkowicie przez aptekę. Obciążanie właścicieli aptek kosztami dyżurów bez stosownego ekwiwalentu narusza podstawowe zasady państwa prawa - uważa Paweł Stelmach, szef łódzkiej OIA.

Prezes Łódzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Paweł Stelmach, napisał do poseł Joanny Kopcińskiej postulaty, które zdaniem lokalnego samorządu aptekarskiego wymagają pilnego uregulowania na drodze legislacyjnej.

Aptekarze postulują m.in. o przejęcie przez samorządy terytorialne finansowania dyżurów pełnionych przez apteki w porze nocnej oraz w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Przypominają, że to na samorządach terytorialnych spoczywa obowiązek zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności w obszarze ochrony zdrowia i to one powinny zawierać z właścicielami aptek umowy określające wysokość wynagrodzenia za realizację tych zadań.

"Średni koszt dyżuru wynosi 350 - 400 złotych i jest pokrywany całkowicie przez aptekę. Obciążanie właścicieli aptek kosztami dyżurów w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, pełnionych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty bez stosownego ekwiwalentu, narusza podstawowe zasady państwa prawa" - pisze Paweł Stelmach.

Samorząd aptekarski liczy także na pomoc w ochronie rynku aptecznego przed monopolizacją.

"Przestrzeganie reguły antykoncentracyjnej wyrażonej w tym przepisie obowiązuje wprost i jest także wymagane w przypadku przekształceń własnościowych. Jeżeli spółka posiadająca apteki nabywa udziały innej spółki, która jest właścicielem aptek, to prawo zakazuje przekraczania tego progu- czytamy w postulatach.

Zdaniem samorządu aptekarskiego "nie jest dopuszczalne wydanie zgody na połączenie władających aptekami podmiotów bez wnikliwego zbadania okoliczności i upewnienia się, że nie dochodzi do sprzecznej z prawem koncentracji aptek".

Na koniec farmaceuci proszą o wsparcie na forum parlamentarnym w sprawie pozaaptecznego obrotu lekami i wymieniają zasady bezpieczeństwa, jakie powinny być spełnione.