Węzły limfatyczne, inaczej węzły chłonne

Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie chorób wewnętrznych, choroby wieku starszego, choroby zakaźne, układu oddechowego, diabetologia, alergie.
admin. med.

Węzły limfatyczne, inaczej węzły chłonne

Post autor: admin. med. »

Węzły limfatyczne, inaczej węzły chłonne stanowią komponentę układu chłonnego, w którego skład wchodzą także takie struktury jak grudki chłonne, naczynia limfatyczne, chłonka, migdałki i śledzona. Ich zadaniem jest przechwytywanie z chłonki zneutralizowanych drobnoustrojów i komórek zmienionych chorobotwórczych, w tym także komórek nowotworowych. W węzłach chłonnych, które stanowią swego rodzaju stacje, zatrzymywane są elementy procesu zapalnego i chorobotwórcze, tak aby nie mogły przedostać się poza dany rejon. Pełnią zatem funkcję odpornościową, ponadto na podstawie stwierdzenia zmiany w węźle poda postacią powiększenia stwierdza się iż doszło do procesu chorobowego. Węzły chłonne najogólniej dzielimy na obwodowe powierzchowne i węzły centralne. Przy powiększeniu węzłów chłonnych centralnych należy zawsze w pierwszej kolejności podejrzewać proces nowotworowy, oraz należy pobrać te węzły do badania patomorfologicznego, w celu ścisłej ich oceny, nie należy poprzedzać tych czynności innymi metodami leczniczymi, podejrzewając proces zapalny.
Jak oceniamy węzły chłonne

Węzły chłonne powinny być oceniane przy każdej wizycie lekarskiej, gdyż w związku z ich funkcją ich powiększenie zawsze oznacza proces patologiczny. Węzły chłonne powiększone uznaje się za takiej jeśli przekroczą średnice 1 centymetra. Podczas wizyty lekarz zobligowany jest do zbadania okolic węzłów chłonnych dostępnych w badaniu palpacyjnym. Węzły chłonne ulegają powiększeni w odpowiedzi na zapalenie i procesy nowotworowe. Zapalenie może być związane z procesem zakaźnym, spowodowanym zakażeniem bakteryjnym lub wirusowym, w odczynie alergicznym, w chorobach autoimmunologicznych. W żadnym z wypadków nie można zlekceważyć powiększonego węzła chłonnego. Ocena węzła podczas badania powinna określać to czy węzeł jest bolesny, czy powiększony w danej grupie pojedynczy, czy też cała grupa z danej okolicy uległa powiększeniu, czy są zrośnięte ze skórą, podłożem, ze sobą. Należy także ocenić skórę nad guzem, zwrócić uwagę czy jest obrzęknięta, czy widoczne są podbiegnięcia krwawe. Jeśli już lekarz zauważy powiększone węzły chłonne, jako pierwsze doszukuje się patologii w obrębie regionu z którego chłonka spływa do danej grupy.
Ocena węzłów chłonnych.

Węzły chłonne w odpowiedzi na procesy zapalne i nowotworowe zawsze odpowiadają powiększeniem. Węzły chłonne za powiększone uznaje się, gdy ich średnica przekracza 1 centymetr. W procesach zakaźnych czy to o podłożu bakteryjnym czy też wirusowym przeważnie są bolesne, zaś węzły chłonne powiększone z powodu toczącego się w rejonie ich spływu procesu nowotworowego są zwykle niebolesne. W ocenie węzłów chłonnych należy uwzględnić ich wielkość, to czy powiększeniu uległ jeden węzeł danej grupy, czy tez wszystkie w danej okolicy, czy są pojedyncze, czy tez tworzą zrośnięte pakiety, jaką maja konsystencję- czy są miękkie, twarde, sprężyste, czy są bolesne. Ocenie powinna także podlegać skóra nad węzłami, czy jest zaczerwieniona, zmieniona chorobotwórczo. Należy także określić ruchomość węzłów chłonnych- czy są ruchome względem siebie, podłoża i skóry. W przypadku powiększenia węzłów chłonnych centralnych to jest śródpiersia, jamy brzusznej i węzłów nadobojczykowych należy w pierwszej kolejności pobrać je do badania patomorfologicznego.
Przyczyny powiększenia węzłów chłonnych.

Z racji funkcji jaką pełnią węzły chłonne w organizmie jakakolwiek zmiana w ich obrębie świadczy o patologii. Powiększenie jednego węzła chłonnego oznacza proces ograniczony, zaś powiększenie większej liczby węzłów oznacza już proces zwykle uogólniony. Najczęstszą przyczyną powiększenia węzłów chłonnych regionalnych, obwodowych jest proces zapalny toczący się w obrębie rejonu, z którego chłonka spływa do węzłów. Tak też jeśli proces zapalny w postaci zakażenia toczy się na dłoni, jako pierwsze ulegną powiększeniu powierzchowne węzły dołu łokciowego, przy czym tą grupę węzłów posiada 60% populacji ludzkiej, dla pozostałej liczby osób powiększeniu ulegną węzły chłonne pachowe, gdyż one stanowią kolejną po łokciowych stację spływu chłonki z okolicy przedramienia i dłoni. Inną przyczyna powiększenia węzłów chłonnych oprócz zakażeń są procesy zapalne na podłożu choroby autoimmunologicznej, lub procesu nowotworowego. Jeśli powiększeniu ulegają węzły chłonne centralne, brzuszne, śródpiersiowe, czy nadobojczykowe w pierwszej kolejności należy myśleć o procesie nowotworowym.
Co to są węzły chłonne.

Węzły chłonne są to struktury należące do układu limfatycznego. W skład układu limfatycznego wchodzą także naczynia limfatyczne, śledziona, grudki chłonne bardzo licznie występujące w obrębie przewodu pokarmowego, migdałki oraz grasica , która zanika wraz z wiekiem, dając ciało tłuszczowe. Układ limfatyczny jest układem otwartym co oznacza ze limfa- chłonka wylewa się do jam ciała. Zadaniem tego układu jest przede wszystkim obrona organizmu przed działaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, oraz zwalczanie komórek zmienionych chorobowo, w tym i komórek nowotworowych. Węzły chłonne są natomiast stacjami, w których z danego rejonu spływa chłonka zawierająca martwe komórki oraz patogeny, w węzłach dochodzi do ich czynnej neutralizacji, tak aby nie przedostały się poza określony rejon i nie zajęły całego organizmu. Węzły chłonne dzielimy na obwodowe występujące przeważnie powierzchownie oraz węzły centralne znajdujące się w jamie brzusznej i śródpiersiu. Powiększenie węzłów chłonnych zawsze oznacza patologie i wymaga diagnostyki.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post