Zafiron (formoterol) - proszek do inhalacji w kapsułkach

Leki, wskazania, działanie, skutki uboczne, interakcje leków.Leki zalecane do leczenia.Środki spożywcze bezglutenowe
admin. med.

Zafiron (formoterol) - proszek do inhalacji w kapsułkach

Post autor: admin. med. »

Preparat zawiera substancję: formoterol
Lek dostępny na receptę, refundowany
Co to jest Zafiron?
Lek wziewny o działaniu rozszerzającym oskrzela, ułatwiający swobodny przepływ powietrza w drogach oddechowych. Stosowany jest w chorobach przebiegających ze skurczem oskrzeli. Działanie występuje szybko, po 1–3 minutach od podania leku i utrzymuje się przez 12 godzin lub dłużej (lek długodziałający).
Co zawiera i jak działa Zafiron?
Substancją czynną preparatu jest formoterol. Jest to substancja należąca do sympatykomimetyków. Działanie wszystkich sympatykomimetyków polega na pobudzaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi, znajdujących się na powierzchni określonych komórek naszego organizmu. W przypadku wziewnie podanego formoterolu pobudzeniu ulegają receptory adrenergiczne typu beta2 znajdujące się w mięśniach gładkich oskrzeli. Wziewne podanie ma na celu umożliwienie szybkiego i bezpośredniego dotarcia leku do miejsca jego działania tj. do receptorów beta2 w drogach oddechowych oraz zminimalizowanie ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Pobudzenie tych receptorów prowadzi do rozkurczu mięśni i rozszerzenia oskrzeli co ułatwia swobodny przepływ powietrza do płuc. Poprawia się wentylacja płuc a chory odczuwa znaczną ulgę lub całkowite ustąpienie duszności spowodowanej skurczem mięśni dróg oddechowych.
Kiedy stosować Zafiron?
Preparat jest wskazany w:
· zapobieganiu i leczeniu zwężenia oskrzeli u chorych z odwracalnymi obturacyjnymi chorobami dróg oddechowych, takimi jak astma oskrzelowa
· zapobieganiu skurczowi oskrzeli wywołanemu przez alergeny wziewne, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny
zapobieganiu i leczeniu zwężenia oskrzeli u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), w tym u chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc.
Kiedy nie stosować tego preparatu?
Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość), na którykolwiek składnik preparatu (preparat zawiera laktozę). Nie należy stosować preparatu u dzieci przed ukończeniem 5. roku życia.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zafiron?
Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:
· nadczynność tarczycy
· choroby układu sercowo–naczyniowego (w tym nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, szczególnie w przypadku bloku przedsionkowo–komorowego trzeciego stopnia, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu, idiopatyczne podzastawkowe zwężenie aorty, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, ciężka niewydolność serca, wydłużony odstęp QTc w zapisie EKG)
· guz chromochłonny nadnerczy
· zmniejszoną tolerancję glukozy
· cukrzycę.
Preparat może zostać dołączony do stosowanych dotychczas kortykosteroidów co może dodatkowo pomóc w łagodzeniu objawów choroby.
Preparat nie zastępuje działania wziewnych lub doustnych kortykosteroidów. Rozpoczynając leczenie preparatem nie należy przerywać stosowanych dotychczas sterydów wziewnych lub w tabletkach. Pamiętaj, że jeżeli stosując preparat Zafiron odczujesz poprawę, nie możesz przerywać lub modyfikować leczenia lekami przeciwzapalnymi (kortykosteroidami) bez konsultacji z lekarzem.
W leczeniu podtrzymującym astmy długo działające leki rozszerzające oskrzela takie jak, preparat Zafiron, nie powinny być stosowane jako jedyne leki, lecz tylko w skojarzeniu z lekami przeciwzapalnymi tj. wziewnymi lub doustnymi kortykosteroidami i/lub u dzieci kromoglikanem dwusodowym.
Utrzymywanie się objawów, konieczność częstego stosowania preparatu i dodatkowych inhalacji (oprócz tych stosowanych w leczeniu podtrzymującym) częściej niż dwa razy w tygodniu świadczy o niedostatecznej kontroli astmy i konieczności skonsultowania się z lekarzem, który rozważy zmianę sposobu leczenia.
Ważne! Jeżeli zwykle stosowana dawka leków rozszerzających oskrzela nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej powinieneś natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne.
Pamiętaj, że nagłe i szybko postępujące nasilenie dolegliwości związanych z astmą jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu i wymaga szybkiej konsultacji lekarskiej!
Powinieneś wiedzieć, że stosowanie tego preparatu podobnie jak stosowanie innych leków z tej grupy (innych sympatykomimetyków pobudzających receptory adrenergiczne typu beta2) może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu w surowicy krwi (hipokaliemia), które może być niebezpieczne dla Twojego zdrowia. Hipokaliemia może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą dodatkowo nasilać się skutkiem niedotlenienia tkanek w wyniku duszności. Powinieneś zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w przypadku gdy dodatkowo stosujesz leki moczopędne (stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego) lub jesteś chory na ciężką postać astmy leczonej pochodnymi ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidami, ponieważ w tej sytuacji może dojść do nasilenia hipokaliemii. Zapytaj lekarza czy w Twojej sytuacji należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi i jak często powinieneś poddawać się tym badaniom.
Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego stosowanego w celu rozszerzenia oskrzeli może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli). Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
--preparat zawiera laktozę.
Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu
Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego z użyciem inhalatora. Jedna dawka inhalacyjna (jedna kapsułka) zawiera 12 µg substancji czynnej (formoterolu). Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do układu krążenia co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane. Inhalator jest przeznaczony do zaaplikowania takiej ilości kapsułek, jaka znajduje się w danym opakowaniu. Nie należy używać tego samego inhalatora do innego opakowania leku.
Pamiętaj!
· Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni.
· Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.
· Inhalator proszkowy wymaga czyszczenia. W celu usunięcia resztek proszku lub kapsułki należy przetrzeć ustnik i przegródkę na kapsułkę przy użyciu suchej ściereczki lub miękkiej szczoteczki. Nie należy czyścić inhalatora z użyciem wody!

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Jeżeli wystąpią takie działanie niepożądane jak zawroty głowy lub inne objawy mogące zmniejszać zdolność koncentracji (drżenia, pobudzenie) nie należy prowadzić ani obsługiwać pojazdów mechanicznych.
Dawkowanie preparatu Zafiron
Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza, który dopasuje dawkowanie do Twojego stanu. Preparat przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. W leczeniu podtrzymującym zaleca się regularne, codzienne stosowanie preparatu. Ponieważ działanie preparatu utrzymuje się przez 12 godz. dlatego stosowanie 2 razy na dobę, (najlepiej rano i wieczorem, z zachowaniem 12. godzinnego odstępu) zwykle przyczynia się do ustąpienia obturacji oskrzeli związanej ze stanami przewlekłymi zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zwykle stosuje się następujące dawki:
Dorośli:
Zwężenie oskrzeli u chorych z odwracalnymi obturacyjnymi chorobami dróg oddechowych: 1–2 kapsułek do inhalacji (12–24 µg) 2 razy na dobę. W razie konieczności, w celu opanowania objawów, można oprócz regularnego leczenia podtrzymującego zastosować dodatkowo 1–2 kapsułek na dobę. Jednakże, jeżeli musisz stosować dodatkowe dawki preparatu częściej niż 2 razy w tygodniu skonsultuj się z lekarzem.
Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny: 1 kapsułka (12 µg) 15 minut przed wysiłkiem lub narażeniem na alergen; u niektórych osób, z ciężką astmą mogą być konieczne 2 kapsułki (24 µg).
POChP: 1–2 kapsułek do inhalacji (12–24 µg) 2 razy na dobę.
Dzieci powyżej 5. roku życia:
Zwężenie oskrzeli u chorych z odwracalnymi obturacyjnymi chorobami dróg oddechowych: 1 kapsułka do inhalacji (12 µg) 2 razy na dobę. W razie konieczności, w celu opanowania objawów, można, oprócz regularnego leczenia podtrzymującego zastosować dodatkowo 1–2 kapsułek na dobę. Jednakże, jeżeli musisz stosować dodatkowe dawki preparatu częściej niż 2 razy w tygodniu skonsultuj się z lekarzem.
Zapobieganie skurczowi oskrzeli wywołanemu przez wysiłek fizyczny lub alergeny: 1 kapsułka (12 µg) 15 minut przed wysiłkiem lub narażeniem na alergen.
Przyjmowanie dawek przez dzieci powinno przebiegać pod kontrolą osoby dorosłej.
Preparat nie jest wskazany dla dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia.
Czy można stosować Zafiron w okresie ciąży i karmienia piersią?
W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży. Należy unikać stosowania preparatu w czasie ciąży. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku. Lek może hamować akcję porodową.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.
Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
· inne leki pobudzające receptory adrenergiczne (sympatykomimetyki) np. fenoterol, formeterol, salmeterol, fenylefryna, pseudoefedryna, adrenalina
· leki blokujące receptory adrenergiczne typu beta (sympatykolityki z grupy beta–adrenolityków tzw. „beta–blokery”) takie jak: propranolol, metoprolol
· trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. imipramina)
· inhibitory MAO (np. moklobemid, selegilina)
· glikozydy nasercowe (np. digoksyna), chinidyna lub inne leki przeciwarytmiczne (dyzopiramid, prokainamid i inne)
· leki przeciwhistaminowe (terfenadyny)
· pochodne fenotiazyny
· lewodopa, lewotyroksyna, oksytocyna
· leki przeciwcukrzycowe
· pochodne ksantyny (np. teofilina)
· leki moczopędne (np. furosemid) lub leki przeczyszczające
· steroidy.
Interakcje formoterolu i innych leków działających na receptory adrenergiczne mogą wywierać szkodliwy wpływ na układ sercowo–naczyniowy. Leki blokujące receptory beta–adrenergiczne (tzw. beta–blokery stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub zaburzeń czynności serca), również w postaci kropli do oczu, hamują działanie formoterolu i nie powinny być stosowane równolegle.
Pacjenci stosujący trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO (np. moklobemid, selegilina) powinni zachować ostrożność stosując formoterol ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (zaburzenia rytmu serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego).
W terapii skojarzonej z formoterolem nie powinny być stosowane glikozydy nasercowe (np. digoksyna), chinidyna czy inne leki przeciwarytmiczne oraz leki przeciwhistaminowe ze względu na wzrost ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca (także w związku z ryzykiem hipokaliemii). Dodatkowo lewodopa, lewotyroksyna, oksytocyna lub alkohol mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych ze strony układu krążenia.
Leki z tej grupy co formoterol (beta2-mimetyki) mogą zwiększać stężenie glukozy we krwi co może wymagać dostosowania dawek leków przeciwcukrzycowych.
Jeżeli stosujesz formoterol lub inne beta2–mimetyki może u Ciebie wystąpić potencjalnie ciężka postać hipokaliemii (ciężkie objawy niedoboru potasu) zwłaszcza w przypadku gdy dodatkowo stosujesz leki moczopędne (stosowane np. w leczeniu nadciśnienia tętniczego takie jak furosemid), leki przeczyszczające lub jesteś chory na ciężką postać astmy leczonej pochodnymi ksantyny (np. teofilina) czy kortykosteroidami. Skonsultuj się z lekarzem czy w Twojej sytuacji powinieneś regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi i jak często powinieneś poddawać się tym badaniom.
Podczas znieczulenia ogólnego halogenowymi środkami wziewnymi u pacjentów leczonych formoterolem zwiększa się ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?
Jak każdy lek, również Zafiron może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Do częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: drżenia mięśni, uczucie kołatania serca, bóle głowy. Do niezbyt częstych działań niepożądanych należą: kurcze i bóle mięśni, zawroty głowy, pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, przyspieszenie czynności serca (tachykardia), podrażnienie dróg oddechowych (kaszel, suchość w jamie ustnej). Do rzadkich ale ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie), skurcz oskrzeli, pokrzywka, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs. Jeżeli zauważysz pojawianie się reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może bardzo rzadko powodować wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej. Ponadto preparat może powodować: zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia) objawiające się: zaburzeniami rytmu serca oraz bólami i kurczami mięśni. Bardzo rzadko u osób wrażliwych mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post