Zalecenia EULAR w zapobieganiu i leczeniu dny moczanowej

Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie chorób wewnętrznych, choroby wieku starszego, choroby zakaźne, układu oddechowego, diabetologia, alergie.
Asystentka

Zalecenia EULAR w zapobieganiu i leczeniu dny moczanowej

Post autor: Asystentka »

Aktualne zalecenia EULAR w zapobieganiu i leczeniu dny moczanowej
EULAR uaktualnił zalecenia w zapobieganiu i leczeniu dny moczanowej, które koncentrują się bardziej na profilaktyce, niż na diagnozowaniu przy użyciu ultrasonografu i MRI.
EULAR wprowadza nowe zalecenia w zapobieganiu i powstawaniu wczesnych objawów dny moczanowej, które koncentrują się raczej na profilaktycznym działaniu i monitorowaniu stylu życia, niż na diagnozowaniu przy użyciu ultrasonografu i MRI.

Jak poinformował Medscape Medical News, dr Robert Landewe z Departamentu Immunologii Klinicznej i Reumatologii Centrum Medycznego w Amsterdamie, obecnie odnotowuje się więcej ostrych stanów i wczesnych rozpoznań dny moczanowej, niż to miało miejsce 10 lat temu. Dlatego w zapobieganiu tej chorobie należy zwrócić uwagę bardziej na styl życia pacjentów, czyli: rzucenie palenia, unikanie otyłości i troskę o ogólny dobry stan zdrowia.

Dr Landewe jest ekspertem EULAR wchodził w skład komitetu, którego zadaniem było uaktualnienie wytycznych w leczeniu dny moczanowej obowiązujących od 2007 roku. W skład komitetu wchodziło 20 reumatologów i przedstawiciele opieki zdrowotnej z 12 krajów europejskich oraz kilku pacjentów. Uaktualnione zalecenia zostały opublikowane15 grudnia ubr. w Anuals of Reumatic Diseases.

Korekta wytycznych dotyczy głównie poprawy komunikacji z pacjentami. Leczenie, to coś więcej niż tylko stosowanie leków – twierdzi dr Landewe. Edukacja jest kluczem i sprzyja utrzymaniu zdrowia, dlatego pacjenta należy traktować bardziej jako partnera, niż odbiorcę opieki zdrowotnej.

Drugą ważną zmianą jest wykreślenie z zaleceń badania MRI, jako rutynowego postępowania w leczeniu dny moczanowej. Inna zmiana dotyczy procesu monitorowania leczenia, bo jeśli chce się być skutecznym w procesie leczenia, to należy mierzyć jego postępy.

Uaktualnione wytyczne EULAR są spójne z standardami w leczeniu dny moczanowej, które obowiązują w Stanach Zjednoczonych.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post