Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka

Choroby, schorzenia i leczenie oczu.
admin. med.

Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka

Post autor: admin. med. »

Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej – wytyczne BVA i DOG
Leitlinie Nr. 14: Uveitis anterior
Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft
Bundesverband der Augenärzte Deutschlands

Wytyczne nr 14: Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej
Niemiecki Związek Lekarzy Okulistów, Niemieckie Towarzystwo Okulistyczne
Stan na 11 października 2010 roku

Niniejsze wytyczne zawierają ogólne wskazówki pomocne w podejmowaniu decyzji klinicznych. W uzasadnionych przypadkach można od nich odstąpić, a nawet zaleca się takie podejście. Postępowanie proponowane w wytycznych jest uważane za najbardziej odpowiedni model sprawowania opieki nad pacjentem w praktyce zawodowej lekarza okulisty. W wielu punktach odbiega on od poziomu świadczeń gwarantowanych przez ustawowy system ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech.

Wytyczne są przeznaczone dla wszystkich lekarzy pracujących w lecznictwie zachowawczym i zabiegowym. Mogą się z nimi zapoznać również pacjenci zainteresowani tym tematem oraz ich bliscy – w celu pogłębienia wiedzy umożliwiającej uczestnictwo w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.
Definicja

Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej obejmuje zapalenie tęczówki (iritis), któremu towarzyszy lub nie towarzyszy proces zapalny w ciele rzęskowym (iridocyclitis). Zapalenie może być idiopatyczne albo związane z chorobą podstawową, ostre lub przewlekłe, jednorazowe bądź nawracające. Wyróżnia się następujące odmiany zapalenia: ostre, wywołane obecnością antygenu HLA-B27, ciała rzęskowego w heterochromicznym zapaleniu Fuchsa, błony naczyniowej towarzyszące młodzieńczemu idiopatycznemu zapaleniu stawów, zespół Posnera i Schlossmana, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek z zapaleniem błony naczyniowej (zespół TINU) [46, 125] oraz odmiany wywołane przez zakażenia (wirus opryszczki, ospy wietrznej, półpaśca i cytomegalii, kiła, borelioza itd.).

Osobno omówiono zapalenia błony naczyniowej w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów w wieku dziecięcym i młodzieńczym.

W niniejszych wytycznych nie uwzględniono tych zapaleń błony naczyniowej, w których proces zapalny jest najbardziej nasilony w części płaskiej ciała rzęskowego [pars plana] (zapalenie pośredniej części błony naczyniowej, pars planitis) oraz w naczyniówce lub siatkówce (zapalenie tylnej części błony naczyniowej; rozgraniczenie p. tab. 1).
Epidemiologia (B2) [51, 75, 79-81, 93, 94, 101, 121]

W Europie Środkowej i w Stanach Zjednoczonych zapadalność (zachorowalność) na wszystkie rodzaje zapalenia błony naczyniowej wynosi około 50 przypadków na 100 000 mieszkańców na rok; z ogólnej liczby przypadków 58–90% stanowią zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej.
30% przypadków wszystkich ostrych zapaleń przebiega z nawrotami.
Około 50% wszystkich przypadków zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej wiąże się z chorobą podstawową, w tym z obecnością antygenu HLA-B27.

Cele diagnostyki i terapii okulistycznej

potwierdzenie występowania zapalenia i powikłań
leczenie ostrego rzutu choroby względnie powikłań
rozpoznanie i leczenie choroby podstawowej (z reguły we współpracy z lekarzem rodzinnym lub lekarzami innych specjalności)
zapobieganie nawrotom i powikłaniom.

Diagnostyka/postępowanie
Badania diagnostyczne obowiązkowe przy pierwszorazowej wizycie i w przypadku nawrotów; fakultatywne w przypadku wizyt kontrolnych:

wywiad
- jakie dolegliwości zgłasza pacjent i od kiedy występują objawy (zwłaszcza ból, zaczerwienienie, pogorszenie widzenia)?
- jaki był początek zapalenia (ostry czy wolno postępujący i podstępny)?
- czy pacjent przeszedł wcześniej inne zapalenia, poddał się operacji lub doznał urazu oczu?
- jak przebiega zapalenie (pierwszorazowe/nawracające)?
- czy u pacjenta rozpoznano podstawową chorobę układową?
- czy istnieją objawy towarzyszące ze strony innych narządów/układów?
ocena stanu oczu i ich przydatków
ocena ostrości wzroku (ew. z korekcją)
badanie w lampie szczelinowej przedniego odcinka oczu i przestrzeni za soczewką, włącznie z ciałem szklistym; zaleca się [półilościową] ocenę nasilenia stanu zapalnego na podstawie liczby komórek w cieczy wodnistej (tab. 2A) i zmętnienia cieczy wodnistej w komorze przedniej (tab. 2B); w świetle odbitym (retroiluminacji) należy zbadać zaniki i odbarwienia tęczówki prowadzące do transiluminacji (sektorowe zaniki tęczówki występują np. przy zakażeniach wirusem ospy wietrznej – półpaśca)
badanie tylnego bieguna dna oka przy poszerzonej źrenicy; w każdym oku należy przynajmniej raz zbadać także obwód; w zależności od objawów przedmiotowych i przebiegu choroby trzeba ponownie rozszerzać źrenice do badania
pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
prowadzenie dokumentacji medycznej
omówienie wyników i zalecenia.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post