Zastosowanie deksametazonu w kryptokokowym zapaleniu opon mógowo-rdzeniowych zwiększa ryzyko zgonu

Różne informacje,czasem dziwne a czasem bardzo interesujące, o badaniach medycznych
Asystentka

Zastosowanie deksametazonu w kryptokokowym zapaleniu opon mógowo-rdzeniowych zwiększa ryzyko zgonu

Post autor: Asystentka »

opracowała: dr n. med. Weronika Rymer
na podstawie: Beardsley J. i wsp.: Adjunctive Dexamethasone in HIV-Associated Cryptococcal Meningitis. NEJM 2016; 374(6): 542–554.

Skróty: ITT – analiza ITT, intention-to-treat, analiza wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem HR – hazard ratio, hazard względny; ZOMR – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; PMR – płyn mózgowo-rdzeniowy
Wprowadzenie

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (KZOMR) u osób zakażonych HIV stanowi przyczynę ok. 600 000 zgonów rocznie. Nawet u pacjentów otrzymujących skojarzone leczenie przeciwgrzybicze amfoterycyną B i flucytozyną lub flukonazolem śmiertelność nadal jest wysoka i wynosi ponad 30%. Istnieje potrzeba opracowania schematów terapeutycznych poprawiających przeżycie pacjentów z KZOMR.

Wykazano pewne korzyści stosowania deksametazonu w leczeniu pacjentów z zakażeniami OUN o etiologii bakteryjnej. Glikokortykosterydy są często podawane pacjentom z KZOMR w celu zmniejszenia ryzyka następstw zakażenia (w tym obrzęku mózgu), ale do tej pory nie przeprowadzono wiarygodnego badania potwierdzającego skuteczność takiego postępowania.
Pytanie kliniczne

Czy zastosowanie deksametazonu w terapii pacjentów zakażonych HIV z rozpoznanym kryptokokowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych zwiększa przeżycie?
Metoda

Badanie wieloośrodkowe prospektywne z randomizacją, z podwójnie ślepą próbą. Randomizacja 1:1 (deksametazon vs placebo; randomizacja i pakowanie leków badanych i placebo w wyznaczonym jednym ośrodku).
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post