Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne – co warto wiedzieć

Profilaktyką, choroby żeńskiego układu płciowego, zaburzenia miesiączkowania, antykoncepcja hormonalna, mechaniczna, naturalna, ciąża, niepłodność, nowotwory narządów rodnych, porady intymne
admin. med.

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne – co warto wiedzieć

Post autor: admin. med. »

Informacje ogólne

Na początku b.r. Europejska Agencja Leków przekazała specjalistom i pacjentkom ważne informacje dotyczące ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych związanych ze stosowaniem określonych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, które były przedmiotem przeglądu Europejskiej Agencji leków to produkty zawierające w swoim składzie następujące substancje: etynyloestradiol lub estradiol w skojarzeniu z chlormadynonem, dezogestrelem, dienogestem, drospirenonem, etonogestrelem, gestodenem, nomegestrolem, norelgestrominem lub norgestymatem (w zał. tabela zawierająca nazwy handlowe hormonalnych środków antykoncepcyjnych zarejestrowanych w Polsce).

Przeprowadzony przegląd potwierdził, że w przypadku wszystkich złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zawierających małe dawki etynyloestradiolu <50 mcg - ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest niewielkie.

Stwierdzono także, że u większości kobiet, korzyści wynikające ze stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wyraźnie przewyższają ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

Należy jednak pamiętać, że przed i w trakcie stosowania ww. produktów bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na indywidualne czynniki ryzyka oraz ich regularną ocenę. Każda pacjentka powinna wiedzieć jakie objawy wiążą się z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową oraz tętniczymi powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. Dlatego stosowanie złożonych środków hormonalnych należy przedyskutować z lekarzem także i pod tym kątem.
Ważne informacje dot. stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (ZHŚA)

Stosowanie ZHŚA wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób zakrzepowo – zatorowych (np. zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej, zawału serca i udaru mózgu).

Przy czym stosowanie ZHŚA, zawierających etynyloestradiol w połączeniu z lewonorgestrelem (np. Oralcon, Leverette) norgestymatem (np. Cilest) lub noretysteronem jest związane z najmniejszym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ).

Ryzyko wystąpienia chorób zakrzepowo-zatorowych jest większe:

w pierwszym roku stosowania ZHŚA,

po ponownym rozpoczęciu ich stosowania, po przerwie trwającej 4 tygodnie lub dłużej.

Ryzyko będzie zależało również od wyjściowego ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej. Z tego względu, zanim podejmiesz decyzję o stosowaniu ZHŚA powinnaś wziąć pod uwagę przeciwwskazania oraz czynniki ryzyka chorób zakrzepowo-zatorowych.

Nie należy stosować ZHŚA jeżeli:

obecnie lub kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły u Ciebie zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zawał serca, udar mózgu, przemijający napad niedokrwienny, dławica piersiowa,

zostały stwierdzone zaburzenia krzepnięcia krwi,

cierpisz na migrenę z aurą,

chorujesz na cukrzycę z powikłaniami naczyniowymi,

masz bardzo wysokie ciśnienie tętnicze np. skurczowe ≥ 160 lub rozkurczowe ≥ 100 mmHg,

masz bardzo wysokie stężenie lipidów we krwi,

jesteś przed dużym zabiegiem operacyjnym lub spodziewasz się długotrwałego unieruchomienia. W takim przypadku należy zaprzestać stosowania ZHŚA i stosować niehormonalne metody antykoncepcji przez co najmniej 4 tygodnie przed planowaną operacją lub unieruchomieniem i dwa tygodnie po powrocie do pełnej sprawności ruchowej.

Czynniki ryzyka
Porozmawiaj z lekarzem czy stosowanie ZHŚA jest odpowiednie dla Ciebie jeżeli:

twoje BMI (indeks masy ciała) jest większe niż 30 kg/m²,

masz więcej niż 35 lat,

palisz papierosy - w przypadku palenia i wieku powyżej 35 lat stanowczo zaleca się zaprzestanie palenia lub stosowanie niehormonalnych metod antykoncepcji,

masz wysokie ciśnienie tętnicze krwi np. skurczowe 140–159 lub rozkurczowe 90–99 mmHg,

u członków twojej bliskiej rodziny wystąpiły przypadki chorób zakrzepowo-zatorowych w młodym wieku (np. poniżej 50 r.ż.),

ty lub którykolwiek z członków twojej rodziny ma wysokie stężenie lipidów we krwi

chorujesz na migrenę,

występuje u Ciebie choroba układu sercowo-naczyniowego, taka jak migotanie przedsionków, zaburzenia rytmu serca, choroba wieńcowa serca, zastawkowe wady serca

chorujesz na cukrzycę,

urodziłaś dziecko w ostatnich kilku tygodniach,

planujesz w najbliższym czasie lot samolotem trwający dłużej niż 4 godziny lub podróżujesz więcej niż 4 godziny dziennie,

występują u Ciebie inne choroby, które mogą zwiększać ryzyko zakrzepicy (np. nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół hemolityczno-mocznicowy),

przyjmujesz inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zakrzepicy (np. kortykosteroidy, neuroleptyki, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne, chemioterapię itp.)

Więcej niż jeden czynnik ryzyka może oznaczać, że nie należy stosować ZHŚA. Należy pamiętać, że czynniki ryzyka mogą się zmieniać w czasie.

Objawy, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych:

Silny ból lub obrzęk nogi, którym może towarzyszyć tkliwość, zwiększone ucieplenie lub zmiany koloru skóry, takie jak: bladość, zaczerwienienie lub zasinienie. Mogą to być objawy zakrzepicy żył głębokich.

Nagła utrata tchu lub przyspieszenie oddechu bez ustalonej przyczyny; silny ból w klatce piersiowej, który może nasilać się przy głębokim oddychaniu, nagły kaszel bez wyraźnej przyczyny (któremu może towarzyszyć krwioplucie). Mogą to być objawy ciężkiego powikłania zakrzepicy żył głębokich — zatorowości płucnej. Ma to miejsce, kiedy zakrzep przemieści się z nogi do płuca.

Ból w klatce piersiowej, często ostry, lecz niekiedy tylko uczucie dyskomfortu, ucisku, ciężaru. Dyskomfort w górnej części ciała promieniujący do pleców, żuchwy, gardła, ramion, któremu towarzyszy uczucie pełności, niestrawności lub dławienia. Ppocenie się, nudności, wymioty i zawroty głowy. Mogą to być objawy zawału serca.

Osłabienie lub drętwienie twarzy, ramion lub nóg szczególnie po jednej stronie ciała; trudności w mówieniu lub rozumieniu; nagłe splątanie; nagła utrata wzroku lub zaburzenia widzenia; ciężki ból głowy/migrena (ból o większym nasileniu niż zazwyczaj). Mogą to być objawy udaru mózgu.

Uwaga!
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską.Pamiętaj, że należy:

Zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do każdego opakowania ZHŚA, w której opisane są objawy chorób zakrzepowo-zatorowych.

W wielu badaniach oceniano ryzyko rozwoju zakrzepicy u pacjentek stosujących różne złożone hormonalne środki antykoncepcyjne.

Na podstawie całości danych uznano, że istnieją różnice w występowaniu zakrzepicy. Różnice te związane są z rodzajem progestagenu, który dany lek zawiera. Obecnie dostępne dane wskazują, że najmniejsze ryzyko wystąpienia zakrzepicy wiąże się ze stosowaniem produktów zawierających lewonorgestrel, noretysteron lub norgestymat (np. Oralcon, Leverette, Cilest).

A także o tym, że:

Każdy przypadek podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego związanego ze stosowaniem złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych należy zgłosić pracownikowi ochrony zdrowia. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do właściwego podmiotu odpowiedzialnego lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych albo do Centrum Informacji o Leku poprzez formularz zamieszczony na naszych stronach.

Źródło: Komunikat bezpieczeństwa URPL wraz załącznikami z dnia 10 lutego 2014
Centrum Informacji o Leku
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post