Endoskopowe czy laparoskopowe usuniecie polipów jelita grubego w porównaniu z laparoskopowym

Choroby układu pokarmowego; przełyku, żołądka, jelit, wątroby, trzustka, dróg żółciowych, odbytu)
Asystentka

Endoskopowe czy laparoskopowe usuniecie polipów jelita grubego w porównaniu z laparoskopowym

Post autor: Asystentka »

Omówienie artykułu: Endoscopic resection is cost-effective compared with laparoscopic resection in the management of complex colon polyps: an economic analysis
R. Law i wsp.
Gastrointest. Endosc., 2016; 83: 1248–1257

Opracował dr n. med. Dariusz Stencel

Metody: hybrydowy model Markowa z 10-letnim horyzontem czasowym

Populacja: hipotetyczna kohorta chorych z rozpoznanymi trudnymi polipami jelita grubego na podstawie kolonoskopii wykonanej w 50. roku życia

Definicja: pod pojęciem „polipy trudne” rozumie się zmiany przysadziste: duże (≥20 mm), o morfologii płaskiej lub zapadnięte, dywanowe, w trudnej lokalizacji (obejmujące większą część obwodu jelita, w bliskości uchyłku, w zgięciu wątrobowym albo śledzionowym, obejmujące ≥1 haustracji okrężnicy)

Główne kryteria wykluczenia: naciek raka głębokiej warstwy podśluzowej

Interwencja: usunięcie endoskopowe polipa (mukozektomia z ew. koagulacją sondą argonową, klipsami hemostatycznymi i szczypcami biopsyjnymi), następnie kontrolne badanie endoskopowe po upływie 3, 6 i 12 miesięcy; chorych niezakwalifikowanych do wycięcia endoskopowego, po nieudanej próbie usunięcia endoskopowego oraz z rozpoznaniem resztkowego utkania gruczolaka po 12 miesiącach obserwacji kierowano do resekcyjnego zabiegu laparoskopowego

Kontrola: pierwotny resekcyjny zabieg laparoskopowy

Wyniki:

koszt usunięcia endoskopowego był mniejszy w porównaniu z pierwotną resekcją laparoskopową (5570 USD vs 18 717 USD)
liczba lat życia z uwzględnieniem oceny jakości życia określana akronimem QALY (quality-adjusted life year) była większa w przypadku usunięcia endoskopowego w porównaniu z resekcją laparoskopową (9,640 r. vs 9,577 r.)
w analizie wrażliwości następujące parametry determinowały większą opłacalność leczenia laparoskopowego: radykalność endoskopowego usunięcia zmian u <75,8% chorych, odsetek zdarzeń niepożądanych >12%, koszt resekcji laparoskopowej <14 000 USD.

Wnioski

Endoskopowe usunięcie tzw. trudnych polipów jelita grubego (p. również „Duże nieuszypułowane polipy jelita grubego” – przyp. red.) jest opłacalne, na co składają się: duży odsetek tego rodzaju zmian skutecznie usuwanych endoskopowo przy niewielkim odsetku zdarzeń niepożądanych i dużym koszcie operacji laparoskopowych.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post